Chính chủ cho thuê mặt bằng tầng 1 toà chung cư 197 Trần Phú, Hà Đông ,Hà Nội

Ngày đăng: 02-08-2021

Lượt xem 15

Diện tích 114 m2

Giá : Thỏa thuận

Khu vực ,

Thông tin mô tả

Chính chủ cho thuê mặt bằng tầng 1 toà chung cư 197 Trần Phú, Hà Đông ,Hà Nội

-Diện tích mặt bằng cho thuê: 114m2, thích hợp làm siêu thị mini, quán cafe, phòng khám tư nhân, văn phòng làm việc, chi nhánh ngân hàng …
-Mặt tiền : Rất rộng rãi, có chỗ để xe ngay trước cửa.
-Liên hệ chính chủ ,miễn môi giới
-Tổng giá: {thỏa thuận}
-Diện tích: 114 m2

Liên hệ: 0904114113

https://airaovat.com/ha-noi/cho-thue-nha-dat/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-2328053.html
http://banbatdongsan.com.vn/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi-dr239927.html
https://123nhadatviet.com/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi-3895041.html
http://www.batdongsannhadat.org/chi-tiet-nha-dat–nha-dat-cho-thue-14781.htm
http://bannhatoanquoc.com/nha-dat/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi/
https://alinhadat.vn/./thue/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi-289445
http://123nhadatviet.net/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi-2580703.html
http://bds365.com.vn/detail?id=chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-223138.html
https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-cua-hang-ki-ot-pho-tran-phu-15-hn-phuong-van-quan-ha-dong-ha-noi/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi-p871317
https://batdongsanviet.vn/cho-thue-cua-hang-ki-ot-pho-tran-phu-15-hn-phuong-van-quan-ha-dong-ha-noi/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi-p920759
https://batdongsan24h.com.vn/cho-thue-cua-hang-kiot-quan-ha-dong/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-1864504.html
https://bds68.com.vn/Admin/Product/Detail/15409201
https://batdongsanttp.vn/sua-tin?postid=160127
http://bdsno1.com/nha-dat/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi/
https://bannhadat123.vn/
http://dangtinauto.com/nha-dat/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi/
http://dangtinauto.net/nha-dat/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi/
http://canhohot.vn/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi-744424.html
http://dangtinraovatbds.com/nha-dat/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi/
https://dangbannhadat.vn/cho-thue-cua-hang-ki-ot-ha-dong-ha-noi/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi-pr241642.html
https://dautudatviet.com/nha-dat/532762/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi.html
https://www.dangtinbatdongsan.vn/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi-p452937.html
http://datthudo.vn/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-h/
https://chonhadat.com/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi-pr195681.html
https://dithuenha.com/chinh-chu-can-cho-thue-2-can-ho-4-tang-thanh-xuan-trung-ha-noi-gia-tot-mua-dich-c-van-a-dung-pd6717587.htm
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi-td-173974
http://i-batdongsan.com/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi-3011311.html
http://khohangbds.com/nha-dat/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi/
http://i-nhadat.com/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi-2700741.html
https://www.longhoa.vn/index.php?mod=detail&ampid=400149&ampcat=1447&ampsub=1449
https://dangtinnhadatmienphi.com/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi-id80322.html
http://muabanbinhthuan.vn/ha-noi-tp/cho-thue-nha–dat/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-450068.html
https://khonhadat.vn/cho-thue-cua-hang-ki-ot-quan-ha-dong/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi-1386133.html
https://muabannhaviet.vn/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-h/
https://chuyennhadat.com.vn/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-tran-phu-phuong-van-quan/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi-pr10813332.htm
http://nguonhangbds.com/nha-dat/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi/
http://nhadat.de/estate/?nhadat=msg_detail&ampmsgid=747137
https://muabannhadathanoi.com.vn/customer/edit-235104/
http://nhadatchinhchubds.com/nha-dat/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi/
https://www.nhaban.com/chitiet/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi/7460026_nid/
http://nhabanhanoi.net/ban-nha-rieng-duong-tran-phu-phuong-van-quan/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi-pr2429817.htm
https://nhadattop1.com/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi-chinh-chu-pd12413783.htm
https://nhadatbds.vn/sua-tin?post=24937
http://nhadatchuyennghiep.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-tran-phu-phuong-van-quan/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi-pr10813333.htm
http://nhadathoaiduc.vn/sua-tin?post=29480
http://nhadat.info/nhadat-3891837-chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi.html
http://www.raovat.info/raovat-6593459/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi.html
https://nhadat24h.com/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi-bds1798609.html
http://raovat.thongtinmuaban.vn/details.php?id=680449
http://pmbds.net/nha-dat/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi/
http://nhadathanoiban.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-tran-phu-phuong-van-quan/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi-pr4653416.htm
https://raovat49.com/s/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-3375691
http://raovatbdsvn.com/nha-dat/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi/
http://sanbatdongsanhanoi.com/nha-dat-174147/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi
https://sieunhanh.com/dang-tin/313807.htm
http://thocuvietnam.com/nha-dat/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi/
http://nhadatinfo.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-tran-phu-phuong-van-quan/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi-pr11836046.htm
http://nhadatviet247.net/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi-2241983.html
https://tinbds.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot/ha-noi/ha-dong/dlk2
https://sandiaoctructuyen.com/preview/db8dc1da61ad1855f6064fc49813c935/
http://sieuthinhadat24h.com.vn/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi-p32734.html
http://tructiep.vn/cho-thue-nha-dat/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-5014339.htm
https://tinchinhchu.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-pho-tran-phu-15-hn-phuong-van-quan-ha-dong-ha-noi/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi-p1189569
http://timmuanhadat.com.vn/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi-1872937.html
https://snhadat.com/rao-vat-cho-thue-nha-dat/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi.htm
https://tinhaynhadat.com/p/d/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi
https://www.trungtambatdongsan.com.vn/ban-nha-dat-chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi-dt-wiz9b6z7
http://vanmua.vn/cho-thue-cua-hang-ki-ot-ha-dong-ha-noi/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi-pr70402.html
https://timgicungco.com/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-1-toa-chung-cu-197-tran-phu-ha-dong-ha-noi-s2342629.html

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ

  • Tên liên lạc
  • Điện thoại
  • Zalo
  • Skype
  • Email

GỬI YÊU CẦU CHO BẤT ĐỘNG SẢN NÀY