Chính chủ cần sang nhượng Cửa hàng tạp hóa tại Thôn Phú Xuân, Tam Đa, Sơn Dương, Tuyên Quang

Ngày đăng: 02-08-2021

Lượt xem 26

Diện tích 600 m2

Giá : 500 Triệu

Khu vực ,

Thông tin mô tả

Chính chủ cần sang nhượng Cửa hàng tạp hóa tại Thôn Phú Xuân, Tam Đa, Sơn Dương, Tuyên Quang

-Diện tích cửa hàng 600m2. Trong đó nhà ở bên trong 150m2, chỗ để xe 100m2, còn lại Cửa hàng là 350m2
-Sang nhượng thì tính Theo giá trị hàng thanh lý về giá kệ thỏa thuận
-Gía sang nhượng 500tr
-Gía thuê 10tr/ tháng

LH anh Dũng: 0968977479 / 0824134444

http://123nhadatviet.net/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-2580729.html
https://alinhadat.vn/./ban/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang-289449
https://123nhadatviet.com/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-3895073.html
http://bannhatoanquoc.com/nha-dat/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang/
https://bannha.net/?post_type=re&ampp=626563
https://batdongsanviet.com.vn/ban-cua-hang-ki-ot-duong-quoc-lo-2c-663-tq-3-xa-tam-da-son-duong-tq-tuyen-quang/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang-p871320
http://bds365.com.vn/detail?id=chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-223140.html
https://batdongsanviet.vn/ban-cua-hang-ki-ot-duong-quoc-lo-2c-663-tq-3-xa-tam-da-son-duong-tq-tuyen-quang/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang-p920764
https://batdongsanttp.vn/sua-tin?postid=160154
https://bds68.com.vn/Admin/Product/Detail/15409228
https://bds123.vn/dashboard/sua-tin-ban-nha/309022
http://bdsno1.com/nha-dat/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang/
http://canhohot.vn/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-744427.html
https://dautudatviet.com/nha-dat/532766/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang.html
https://chonhadat.com/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang-pr195685.html
http://dangtinauto.com/nha-dat/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang/
https://batdongsandongnai.com/anh-dung-sell-62133.html
http://dangtinauto.net/nha-dat/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang/
http://datthudo.vn/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-so/
https://www.dangtinbatdongsan.vn/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang-p452939.html
http://dangtinraovatbds.com/nha-dat/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang/
http://i-batdongsan.com/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-3011337.html
https://dinhgianhadat.vn/admin/cap-nhat-tin-rao/134994
http://i-nhadat.com/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-2700765.html
https://chuyennhadat.com.vn/ban-trang-trai-khu-nghi-duong-pho-37-xa-tam-da-3/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang-pr10813340.htm
http://khohangbds.com/nha-dat/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang/
https://muabannhaviet.vn/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-so/
https://www.longhoa.vn/index.php?mod=detail&ampid=400154&ampcat=1447&ampsub=1455
http://nguonhangbds.com/nha-dat/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang/
https://nhadatbds.vn/ : Site này không cho đăng tin bán nhà đất ở Tuyên Quang. Vui lòng kiểm tra lại nơi đăng.
http://nhadat.de/estate/?nhadat=msg_detail&ampmsgid=719888
https://muabannhadathanoi.com.vn/customer/edit-229665/
http://nhadatchinhchubds.com/nha-dat/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang/
https://nhadattop1.com/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang-anh-dung-pd12413807.htm
http://nhadatchuyennghiep.com/ban-trang-trai-khu-nghi-duong-pho-37-xa-tam-da-3/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang-pr10813341.htm
http://www.raovat.info/raovat-6593466/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang.html
https://muabanthocu.vn/-son-duong-tuyen-quang/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-pr69482.html
http://nhadat.info/nhadat-3891845-chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang.html
https://nhadat24h.com/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang-bds1798615.html
http://pmbds.net/nha-dat/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang/
http://sanbatdongsanhanoi.com/nha-dat-174149/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang
http://raovatbdsvn.com/nha-dat/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang/
https://raovat49.com/s/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-3375695
https://samhomes.vn/mua/shop-kiot-quan/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang-975883.html
http://nhadathoaiduc.vn/sua-tin?post=29489
http://nhadatinfo.com/ban-trang-trai-khu-nghi-duong-pho-37-xa-tam-da-3/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang-pr11836057.htm
https://sieunhanh.com/dang-tin/313810.htm
http://nhadatviet247.net/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-2241995.html
https://tinbds.com/ban-trang-trai-khu-nghi-duong/tuyen-quang/son-duong/dlk8
http://thocuvietnam.com/nha-dat/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang/
http://tructiep.vn/ban-nha/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-5014343.htm
https://sandiaoctructuyen.com/preview/07a42c50b0d81f77a8793000cf6f2870/
http://sieuthinhadat24h.com.vn/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang-p32735.html
http://timmuanhadat.com.vn/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-1872945.html
https://tinchinhchu.net/ban-cua-hang-ki-ot-duong-quoc-lo-2c-663-tq-3-xa-tam-da-son-duong-tq-tuyen-quang/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang-p1189575
https://snhadat.com/rao-vat-mua-ban-nha-dat/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang.htm
https://tinbatdongsan.com/ban-trang-trai-khu-nghi-duong-pho-37-xa-tam-da-3/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang-pr17863459.htm
http://vanmua.vn/ban-loai-bat-dong-san-khac-son-duong-tuyen-quang/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang-pr70407.html
https://timgicungco.com/chinh-chu-can-sang-nhuong-cua-hang-tap-hoa-tai-thon-phu-xuan-tam-da-son-duong-tuyen-quang-s2342632.html

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ

  • Tên liên lạc
  • Điện thoại
  • Zalo
  • Skype
  • Email

GỬI YÊU CẦU CHO BẤT ĐỘNG SẢN NÀY