Cần cho thuê Nhà xưởng khu vực Mỹ Đình Cầu Diễn cách đường Trần Hữu Dực 100m

Ngày đăng: 22-07-2021

Lượt xem 21

Diện tích 630 m2

Giá : 47.2 Triệu

Khu vực ,

Thông tin mô tả

Cần cho thuê Nhà xưởng khu vực Mỹ Đình Cầu Diễn cách đường Trần Hữu Dực 100m

Nhà xưởng cao 7,5m. . Có 200m2 gác xép làm văn phòng và kho.
Điện 3 pha tính giá sản xuất. Nước máy Sông Đà.phù hợp cho việc đầu tư kinh doanh
Giao thông thuận tiện. Thích hợp làm kho, xưởng sản xuất. An ninh tốt24/24
Tách rời khu dân cư. Chuyển về chỉ việc sử dụng…
Diện tích 630m2
Giá: 47.2 triệu

Liên hệ : 0989078616

http://123nhadatviet.net/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-2556359.html
http://www.batdongsannhadat.org/chi-tiet-nha-dat–nha-dat-cho-thue-12528.htm
https://123nhadatviet.com/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-3863429.html
http://www.batdongsan.vn/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-p632649.html
https://batdongsan24h.com.vn/cho-thue-dat-rieng-kho-xuong-quan-nam-tu-liem/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-1852169.html
https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-tran-huu-duc-14-hn-thi-tran-cau-dien-nam-tu-liem-ha-noi/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-p851872
http://bds365.com.vn/detail?id=can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-219990.html
https://bds68.com.vn/Admin/Product/Detail/15353452
https://bannhadat123.vn/
http://bannhatoanquoc.com/nha-dat/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m/
https://chuyennhadat.com.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-tran-huu-duc-thi-tran-cau-dien/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-pr10797242.htm
https://batdongsanviet.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-tran-huu-duc-14-hn-thi-tran-cau-dien-nam-tu-liem-ha-noi/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-p901903
http://canhohot.vn/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-739363.html
https://dangbannhadat.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-nam-tu-liem-ha-noi/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-pr237644.html
https://chonhadat.com/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-pr191489.html
https://www.dangtinbatdongsan.vn/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-p450395.html
https://dautudatviet.com/nha-dat/512787/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m.html
https://dangtinnhadatmienphi.com/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-id78373.html
https://batdongsanttp.vn/sua-tin?postid=130660
http://datthudo.vn/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-du/
https://dithuenha.com/cho-thue-hoac-ban-can-ho-khu-phuc-hop-hado-centrosa-garden-nam-o-phuong-12-quan-10-tp-ho-chi-minh-chinh-chu-pd6716488.htm
https://faceland.com.vn/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-dr5928.html
http://bdsno1.com/nha-dat/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m/
https://dinhgianhadat.vn/admin/cap-nhat-tin-rao/129808
http://dangtinauto.net/nha-dat/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m/
http://dangtinauto.com/nha-dat/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m/
http://dangtinraovatbds.com/nha-dat/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m/
http://muabanbinhthuan.vn/ha-noi-tp/cho-thue-nha–dat/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-433945.html
https://www.longhoa.vn/index.php?mod=detail&ampid=394033&ampcat=1447&ampsub=1449
https://muabannhaviet.vn/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-du/
http://i-batdongsan.com/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-2985273.html
http://i-nhadat.com/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-2676209.html
https://khonhadat.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-quan-nam-tu-liem/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-1381850.html
http://nhadat.de/estate/?nhadat=msg_detail&ampmsgid=662739
https://www.homeme.vn/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-p614498.html
https://muabannhadathanoi.com.vn/customer/edit-229665/
http://nhadatchuyennghiep.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-tran-huu-duc-thi-tran-cau-dien/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-pr10797244.htm
https://nhadatbds.vn/sua-tin?post=20947
https://www.nhaban.com/chitiet/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m/7453385_nid/
http://nhadathoaiduc.vn/sua-tin?post=15325
http://nhabanhanoi.net/ban-nha-rieng-duong-tran-huu-duc-thi-tran-cau-dien/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-pr2410262.htm
https://nhadattop1.com/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-chinh-chu-pd12354607.htm
http://nhadat.info/nhadat-3881337-can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m.html
https://nhadat24h.com/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-bds1789026.html
http://www.raovat.info/raovat-6583368/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m.html
http://nhadathanoiban.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-tran-huu-duc-thi-tran-cau-dien/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-pr4634336.htm
https://samhomes.vn/thue/kho-xuong/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-972814.html
http://sanbatdongsanhanoi.com/nha-dat-164582/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m
http://nhadatinfo.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-tran-huu-duc-thi-tran-cau-dien/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-pr11805357.htm
https://sieunhanh.com/dang-tin/308463.htm
http://pmbds.net/nha-dat/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m/
https://tinbds.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat/ha-noi/nam-tu-liem/da9v
http://nhadatviet247.net/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-2224504.html
https://raovat49.com/s/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-3359252
http://sieuthinhadat24h.com.vn/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-p30934.html
http://thocuvietnam.com/nha-dat/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m/
http://tructiep.vn/cho-thue-nha-dat/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-5006438.htm
http://timmuanhadat.com.vn/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-1862062.html
https://tinchinhchu.net/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-tran-huu-duc-14-hn-thi-tran-cau-dien-nam-tu-liem-ha-noi/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-p1169608
https://timnhadat.net/rao-vat/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-621679
https://tinbatdongsan.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-tran-huu-duc-thi-tran-cau-dien/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-pr17817638.htm
https://snhadat.com/rao-vat-cho-thue-nha-dat/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m.htm
https://www.trungtambatdongsan.com.vn/ban-nha-dat-can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-dt-wiz9bu8o
http://vanmua.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-nam-tu-liem-ha-noi/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-pr68614.html
https://timgicungco.com/can-cho-thue-nha-xuong-khu-vuc-my-dinh-cau-dien-cach-duong-tran-huu-duc-100m-s2334790.html

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ

  • Tên liên lạc
  • Điện thoại
  • Zalo
  • Skype
  • Email

GỬI YÊU CẦU CHO BẤT ĐỘNG SẢN NÀY